Openbare verlichting

Hier vind je informatie over de openbare verlichting in de gemeente Zwijndrecht.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting binnen de bebouwde kom. Ook onderhouden we de verlichting op wegen buiten de bebouwde kom die onder eigendom van het Waterschap Hollandse Delta vallen, zoals de Munnikensteeg en de Langeweg. Alle lichtmasten in woonstraten en de viaductverlichting onder bijvoorbeeld de A16 en de spoorlijnen vallen onder de openbare verlichting. Wanneer er onderdelen van deze verlichting kapot zijn, zoals lampen en armaturen, zorgt de gemeente er voor dat deze worden vervangen.

Storingen melden

Openbare verlichting heeft een belangrijke functie. De verkeersveiligheid en sociale veiligheid zijn gediend bij goed werkende verlichting. Wanneer er problemen zijn met de openbare verlichting kunt u dit melden bij de gemeente door te bellen naar 14 078. Buiten kantooruren kunt u een bericht inspreken. Ook kunt u een melding doen via dit formulier.

Inspecties

Drie keer per jaar inspecteren we de openbare verlichting in de avond- en nachtelijke uren op de doorgaande wegen. Dit doen we in de weken 8, 38 en 48. We doen dit juist in deze periode omdat het dan langer donker is. Kleine storingen, zoals een kapotte lamp, verhelpen we meestal binnen vijf werkdagen. Ingewikkeldere storingen die worden veroorzaakt door schade aan de paal of aan de elektriciteit, proberen we tussen twee en vier weken na constatering te herstellen.

Stedin voor ondergrondse elektriciteitskabels

Soms gebeurt het dat meerdere lichtmasten in een straat of buurt uitvallen. Dan is er meestal een storing aan de ondergrondse elektriciteitskabels. Stedin is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze kabels. Als er een probleem is met het ondergrondse deel van de openbare verlichting dan geeft de gemeente de melding door aan Stedin. Wanneer er een kabelstoring is, moet Stedin eerst onderzoeken waar de storing precies zit, voordat ze het probleem kan verhelpen. Stedin kent een doorlooptijd van gemiddeld acht werkdagen bij het verhelpen van kabelstoringen.

Calamiteiten buiten kantooruren

In geval van calamiteiten buiten kantooruren kunt u uw melding het best doen bij de politie via 0900 8844.  De politie geeft de calamiteit dan door aan onze wachtdienst. Onder calamiteiten verstaan wij:

o Het serviceluikje- of deurtje staat open of ligt eraf, de bedrading ligt bloot,
o De kap van de lampenhouder is los of ligt eraf,
o De lantaarnpaal is omver gereden,
o Het lamphouder is van de paal of hangt los aan snoer,
o De kabel is beschadigd/kapot (grondkabel),
o Meerdere lampen (>3) die op een rij staan (dus naast elkaar) branden niet.

0  reacties

Cookie-instellingen