Wat is riolering en hoe werkt het?

Lees hier meer informatie over de riolering in de gemeente Zwijndrecht

Riolering is een stelsel van buizen, gemalen en straatkolken dat afvalwater (van huishoudens en bedrijven) en hemelwater opvangt en afvoert.

Iedere dag spoelt u zo’n 130 liter vuil water weg. De waterschappen zuiveren het rioolwater. Dit voorkomt dat vervuilende stoffen in het water terecht komen. Via het gemeentelijk rioolstelsel wordt het afvalwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering (rwzi) Zwijndrecht van het Waterschap Hollandse Delta. Daar wordt het water schoongemaakt. Deze rwzi is gelegen aan de Veerweg 51 in Zwijndrecht. Het gezuiverde afvalwater wordt vervolgens geloosd in de Oude Maas.

Tot halverwege de 19e eeuw werd het afvalwater ongezuiverd in de singels geloosd. Door deze onhygiënische omstandigheden brak regelmatig cholera uit. Het belangrijkste doel van riolering is dus de bescherming van de volksgezondheid. Daarnaast draagt riolering bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Iedereen wil toch droge voeten houden en langs mooie, schone singels lopen?

Vervuild water

Al het water dat wij in huis gebruiken, bijvoorbeeld om te douchen, af te wassen en het toilet door te spoelen, komt in het riool terecht. Ook vervuild water van industriële processen wordt op het riool geloosd, vaak na voorzuivering. Dit vervuilde water mag niet direct worden geloosd op het oppervlaktewater (singels, rivieren) omdat dit schadelijk kan zijn voor het milieu, mens en dier. Dit water moet via de riolering worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het hemelwater (regen) komt via straatkolken meestal ook in het riool terecht en wordt dan samen met het afvalwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Hoe werkt riolering?

Hoe riolering precies werkt is afhankelijk van het type riolering. De meest voorkomende typen zijn de gemengde en de (verbeterd) gescheiden riolering. Lees hier meer over de types riolering.

Rioolinspectie en reiniging

Om riolen in optimale conditie te kunnen houden, worden deze van tijd tot tijd geïnspecteerd. Dat betekent dat de rioolputdeksels worden gelicht en dat er een camera naar beneden gaat. Die maakt beelden van de toestand van het riool aan de binnenkant. Denk hierbij aan vervuiling, verzakking, ingroeiende boomwortels en andere beschadigingen. Op basis van de beelden bepaalt de gemeente hoe lang een buis nog meekan of welk onderhoud nodig is. In het filmpje rioolinspectie ziet u hoe dit in zijn werk gaat.

Rioolreiniging

Als uit een rioolinspectie of uit binnengekomen klachten blijkt dat een riool verstopt zit, bijvoorbeeld met vet of andere obstakels, dan moet het worden schoongemaakt. Dat gebeurt in Zwijndrecht meestal door een gespecialiseerd reinigingsbedrijf. Ook daarvoor worden de rioolputten open getrokken en voor de veiligheid wordt de straat tijdelijk afgezet. Bekijk dit filmpje over rioolreiniging.

Extreme regenval

Om te voorkomen dat het rioolwater bij hevige regenval via de straatkolken op straat komt te staan, wordt het water via de zogenaamde 'overstorten' geloosd op het oppervlaktewater. Lees hier meer over riolering tijdens extreme regenval.

Wist je dat ...

... Gemeente en Waterschap allebei een verantwoordelijkheid hebben bij het inzamelen en zuiveren van het rioolwater? Daarom betaalt u rioolheffing aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het waterschap.

Veel gestelde vragen:

0  reacties

Cookie-instellingen